Reglering:

REGLERING

REGLERING

Reglering

EzInvest är handelsnamnet på WGM Services Lid, ett företag inom finansiell service under kontroll av Cyperns Börskommission (CySEC) med licensnummer 203/13. WGM Services Ltd huvudkontor ligger på 11, Vizantiou, 4th Floor, Strovolos 2064, Nicosia, Cypern.

I. Tjänster och investeringsaktiviteter:

1. Mottagande och överföring av ordrar i relation till ett eller flera finansiella instrument.

2. Genomförande av order å klienternas vägnar.

3. Förhandlande om ägda konton.

II. Underordnade tjänster:

1. Underhåll och administration av instrument å klienternas vägnar, inklusive hantering och liknande tjänster, så som penga- / säkerhetshantering, med undantag av centraliserad lagring av värdepapperskonton på allra högsta nivå.

2. Forextjänster i de fall då dessa tjänster är i relation till användandet av investeringstjänster.

3. Investeringstjänster och aktiviteter likväl som underordnade tjänster relaterade till den underliggande marknaden för derivat 4, 5 och 9 i de fall dessa är relaterade till investering och underordnade tjänster.

III. Finansiella instrument

1. Optionskontrakt, framtida kontrakt, swaps, framtida räntekontrakt och andra derivatkontrakt relaterade till överförbara värdepapper, valutor, räntor eller avkastning, utsläppsrätter eller andra derivatinstrument, finansindex eller finansmått som kan fullföljas genom fysiskt överförande eller med kontanta medel.

2. Optionskontrakt, terminer-kontrakt, swapkontrakt, framtida och andra typer av derivatkontrakt gällande råvaror och som kan fullföljas genom inbetalning eller som kan betalas kontant vid begäran från en av parterna av andra anledningar än de vanlig eller vid andra incidenter som leder till avslut.

3. Finansiella kontrakt på skillnader.

Företaget har friheten att erbjuda sina investeringstjänster inom den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG), har meddelat CySEC och har där fått rätt att erbjuda sina tjänster i följande länder: Österrike, Bulgarien, Frankrike, Danmark, Grekland, Estland, Irland, Island, Spanien, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien och Finland.

IMPORTANT NOTICE

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II.

By continuing you acknowledge to view content provided by Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa and that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.