Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ειδοποιήσεις

*** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ημερολόγιο Λήξης Συμβολαίων 2024 ***

Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 14 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-JAN24 14/01/2024 19/01/2024 HANG-FEB24
IBEX-JAN24 14/01/2024 19/01/2024 IBEX-FEB24
VIX-JAN24 14/01/2024 17/01/2024 VIX-FEB24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 12 Ιανουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 14 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-JAN24 14/01/2024 19/01/2024 HANG-FEB24
IBEX-JAN24 14/01/2024 19/01/2024 IBEX-FEB24
VIX-JAN24 14/01/2024 17/01/2024 VIX-FEB24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 27 Δεκεμβρίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Πρωτοχρονιά 2024

Σύμβολο Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου Δευτέρα 01 Ιανουαρίου Τρίτη 02 Ιανουαρίου
Equities Regular Closed Regular
HOIL Regular Closed Regular
RBOB Regular Closed Regular
PALLAD Regular Closed Regular
COPP Regular Closed Regular
PLAT Regular Closed Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular Closed Regular
RUSS Regular Closed) Regular
USNDX Regular Closed Regular
VIX Regular Closed Regular
COCOA Regular Closed Regula
COFFEE Regular Closed Regula
COTT2 Regular Closed Regula
SUG11 Regular Closed Regula
CORN Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
WHEAT Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
LCATT Regular Closed Regular
RICE Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
SBEAN Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
NQ100 Regular Closed Regular
SPX500 Regular Closed Regular
WS30 Regular Closed Regular
US_OIL Regular Closed Regular
XNGUSD Regular Closed Regular
UK_OIL 03:00-21:30 (Early Close) Closed Regular

Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 24 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-DEC23 24/12/2023 28/12/2023 HANG-JAN24
MSCIS-DEC23 24/12/2023 29/12/2023 MSCIS-MAR24
COPP-DEC23 24/12/2023 27/12/2023 COPP-MAR24
LCATT-DEC23 24/12/2023 29/12/2023 LCATT-FEB24
PALLAD-DEC23 24/12/2023 27/12/2023 PALLAD-MAR24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Χριστούγεννα 2023

Σύμβολο Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου Τρίτη 26 Δεκεμβρίου
Equities Regular Closed Regular
HOIL Regular Closed Regular
RBOB Regular Closed Regular
PALLAD Regular Closed Regular
COPP Regular Closed Regular
PLAT Regular Closed Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular Closed Regular
RUSS Regular Closed) Regular
USNDX Regular Closed Regular
VIX Regular Closed Regular
COCOA Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
COFFEE Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
COTT2 Regular Closed 14:30-21:20 (Late Open)
SUG11 Regular Closed 14:30-20:00 (Late Open)
CORN Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
WHEAT Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
LCATT Regular Closed Regular
RICE Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
SBEAN Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
NQ100 Regular Closed Regular
SPX500 Regular Closed Regular
WS30 Regular Closed Regular
US_OIL Regular Closed Regular
XNGUSD Regular Closed Regular
UK_OIL 03:00-21:30 (Early Close) Closed Regular

Ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 17 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
JSE-DEC23 17/12/2023 21/12/2023 JSE-MAR24
RTS-DEC23 17/12/2023 21/12/2023 RTS-JAN24
USNDX-DEC23 17/12/2023 18/12/2023 USNDX-MAR24
VIX-DEC23 17/12/2023 21/12/2023 VIX-JAN24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 08 Δεκεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 10 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-DEC23 10/12/2023 15/12/2023 AEX-JAN24
IBEX-DEC23 10/12/2023 15/12/2023 IBEX-JAN24
RUSS-DEC23 10/12/2023 15/12/2023 RUSS-MAR24
SPMIB-DEC23 10/12/2023 15/12/2023 SPMIB-MAR24
CORN-DEC23 10/12/2023 14/12/2023 CORN-MAR24
WHEAT-DEC23 10/12/2023 14/12/2023 WHEAT-MAR24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 26 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-NOV23 26/11/2023 29/11/2023 HANG-DEC23
HOIL-DEC23 26/11/2023 30/11/2023 HOIL-JAN24
RBOB-DEC23 26/11/2023 30/11/2023 RBOB-JAN24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 19 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COTT-DEC23 19/11/2023 22/11/2023 COTT-MAR24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 12 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-NOV23 12/11/2023 17/11/2023 AEX-DEC23
IBEX-NOV23 12/11/2023 17/11/2023 IBEX-DEC23
VIX-NOV23 12/11/2023 16/11/2023 VIX-DEC23
COCOA-DEC23 12/11/2023 15/11/2023 COCOA-MAR24
COFFE-DEC23 12/11/2023 31/10/2023 COFFE-MAR24
RICE-NOV23 12/11/2023 14/11/2023 RBOB-JAN24
SBEAN-NOV23 12/11/2023 14/11/2023 SBEAN-JAN24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 29 Οκτωβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-OCT23 29/10/2023 30/10/2023 HANG-NOV23
HOIL-NOV23 29/10/2023 31/10/2023 HOIL-DEC23
LCATT-OCT23 29/10/2023 31/10/2023 LCATT-DEC23
RBOB-NOV23 29/10/2023 31/10/2023 RBOB-DEC23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 20 Οκτωβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 22 Οκτωβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
PLAT-OCT23 22/10/2023 27/10/2023 PLAT-JAN24

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 13 Οκτωβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 15 Οκτωβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-OCT23 15/10/2023 20/10/2023 AEX-NOV23
IBEX-OCT23 15/10/2023 20/10/2023 IBEX-NOV23
VIX-OCT23 15/10/2023 19/10/2023 VIX-NOV23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 22 Σεπτεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 24 Σεπτεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-SEP23 24/09/2023 28/09/2023 HANG-OCT23
MSCIS-SEP23 24/09/2023 29/09/2023 MSCIS-DEC23
COPP-SEP23 24/09/2023 27/09/2023 COP-DEC23
HOIL-OCT23 24/09/2023 29/09/2023 HOIL-NOV23
PALLAD-SEP23 24/09/2023 27/09/2023 PALLAD-DEC23
RBOB-OCT23 24/09/2023 29/09/2023 RBOB-NOV23
SUG11-OCT23 24/09/2023 29/09/2023 SUG11-DEC23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 17 Σεπτεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
JSE-SEP23 17/09/2023 21/09/2023 JSE-DEC23
RTS-SEP23 17/09/2023 21/09/2023 RTS-DEC23
USNDX-SEP23 17/09/2023 18/09/2023 USNDX-DEC23
VIX-SEP23 17/09/2023 20/09/2023 VIX-OCT23
COTT2-OCT23 17/09/2023 22/09/2023 COTT2-DEC23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 08/09/2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 10/09/2023 στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
IBEX-SEP23 9/10/2023 9/15/2023 IBEX-OCT23
AEX-SEP23 9/10/2023 9/15/2023 AEX-OCT23
RUSS-SEP23 9/10/2023 9/15/2023 RUSS-DEC23
SPMIB-SEP23 9/10/2023 9/15/2023 SPMIB-DEC23
CORN-SEP23 9/10/2023 9/14/2023 CORN-OCT23
RICE-SEP23 9/10/2023 9/14/2023 RICE-OCT23
SBEAN-SEP23 9/10/2023 9/14/2023 SBEAN-OCT23
WHEAT-SEP23 9/10/2023 9/14/2023 WHEAT-OCT23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 29 Αυγούστου 2023

Προσεχείς διακοπές: Ημέρα Εργασίας ΗΠΑ 2023

Σύμβολο Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου
Equities Regular Closed Regular
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFEE Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regula
CORN Regular Closed Regular
WHEAT Regular Closed Regularr
LCATT Regular Closed Regular
RICE Regular Closed Regular
SBEAN Regular Closed Regular
NQ100 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
SPX500 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
WS30 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular
XNGUSD Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular
UK_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular

Ημερομηνία: 25 Αυγούστου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 27 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-AUG23 27/08/2023 30/08/2023 HANG-SEP23
HOIL-SEP23 27/08/2023 31/08/2023 HOIL-OCT23
LCATT-AUG23 27/08/2023 31/08/2023 LCATT-OCT23
RBOB-SEP23 27/08/2023 31/08/2023 RBOB-OCT23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 18 Αυγούστου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 20 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COFFE-SEP23 20/08/2023 22/08/2023 COFFE-DEC23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 11 Αυγούστου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 13 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
IBEX-AUG23 13/08/2023 18/08/2023 IBEX-SEP23
VIX-AUG23 13/08/2023 16/08/2023 VIX-SEP23
COCOA-SEP23 13/08/2023 17/08/2023 COCOA-DEC23
SBEAN-AUG23 13/08/2023 14/08/2023 SBEAN-SEP23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 04 Αυγούστου 2023

Σας ενημερώνουμε ότι:

 

Από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου θα ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα όρια έκθεσης ανά πελάτη:

 

Μέγιστα ανοίγματα σε τίτλους:

Security Max_Exposure
Equities Europe 100000
Equities US 100000
Crypto fx hour 100000

Εξαιρέσεις για συγκεκριμένα Assets:

Security Max_Exposure
LVMH 250000
FACEBOOK 250000
MSFT 250000
BTC* 250000
XNGUSD. 250000

– Ο μέγιστος αριθμός έκθεσης αντιπροσωπεύει USD.

– Η έκθεση πελατών σε ένα μέσο υπολογίζεται ως: απόλυτη (Έκθεση  αγοράς – Έκθεση πώλησης) = καθαρή έκθεση

– Ο τύπος για τον υπολογισμό της έκθεσης μιας συναλλαγής σε USD είναι:


    α) Forex: Lots * Contract Size * Conversion rate (USD)

    β) CFD: Lots * Contract Size * Market price * Conversion rate (USD)


  – Τα assets και τα όρια αυτής της λίστας θα τροποποιηθούν από την EZinvest όταν κριθεί απαραίτητο

Ημερομηνία: 28 Ιουλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 30 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
RBOB-AUG23 30/07/2023 31/07/2023 RBOB-SEP23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 21 Ιουλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 23 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-JUL23 23/07/2023 28/07/2023 HANG-AUG23
COPP-JUL23 23/07/2023 27/07/2023 COPP-SEP23
HOIL-AUG23 23/07/2023 31/07/2023 HOIL-SEP23
PLAT-JUL23 23/07/2023 27/07/2023 PLAT-OCT23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 16 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-JUL23 16/07/2023 21/07/2023 AEX-AUG23
IBEX-JUL23 16/07/2023 21/07/2023 IBEX-AUG23
VIX-JUL23 16/07/2023 19/07/2023 VIX-AUG23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 07 Ιουλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 09 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
CORN-JUL23 09/07/2023 14/07/2023 CORN-SEP23
RICE-JUL23 09/07/2023 14/07/2023 RICE-SEP23
SBEAN-JUL23 09/07/2023 14/07/2023 SBEAN-AUG23
WHEAT-JUL23 09/07/2023 14/07/2023 WHEAT-SEP23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ 2023

Σύμβολο Δευτέρα 03 Ιουλίου Τρίτη 04 Ιουλίου Τετάρτη 05 Ιουλίου
Equities 16:30-20:00 (Early Close) Closed Regular
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX 01:00-20:15 (Early Close) 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFEE Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed 15:00-21:19 (Late Open)
SUG11 Regular Closed Regula
CORN Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
WHEAT Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)r
LCATT Regular Closed 16:30-21:05 (Late Open)
RICE Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
SBEAN Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
NQ100 01:00-19:45 (Early Close) 01:00-19:30 (Early Close) Regular
SPX500 01:00-19:45 (Early Close) 01:00-19:30 (Early Close) Regular
WS30 01:00-19:45 (Early Close) 01:00-19:30 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular
XNGUSD Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular
UK_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular

Ημερομηνία: 23 Ιουνίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 25 Ιουνίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-JUN23 25/06/2023 29/06/2023 HANG-JUL23
MSCIS-JUN23 25/06/2023 29/06/2023 MSCIS-SEP23
HOIL-JUL23 25/06/2023 30/06/2023 HOIL-AUG23
LCATT-JUN23 25/06/2023 30/06/2023 LCATT-AUG23
PALLAD-JUN23 25/06/2023 28/06/2023 PALLAD-SEP23
RBOB-JUL23 25/06/2023 30/06/2023 RBOB-AUG23
SUG-JUL23 25/06/2023 30/06/2023 SUG-OCT23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 18 Ιουνίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
USNDX-JUN23 18/06/2023 19/06/2023 USNDX-SEP23
VIX-JUN23 18/06/2023 21/06/2023 VIX-JUL23
COFFE-JUL23 18/06/2023 21/06/2023 COFFE-SEP23
COTT2-JUL23 18/06/2023 23/06/2023 COTT2-OCT23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2023

Προσεχείς διακοπές: US Juneteenth 2023

Σύμβολο Παρασκευή 16 Ιουνίου Δευτέρα 19 Ιουνίου Τρίτη 20 Ιουνίου
Equities Regular Closed Regular
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFEE Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regula
CORN Regular Closed Regular
WHEAT Regular Closed Regular
LCATT Regular Closed Regular
RICE Regular Closed Regular
SBEAN Regular Closed Regular
NQ100 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
SPX500 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
WS30 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular
XNGUSD Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular
UK_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) Regular

Ημερομηνία: 09 Ιουνίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 11 Ιουνίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-JUN23 11/06/2023 16/06/2023 AEX-JUL23
IBEX-JUN23 11/06/2023 16/06/2023 IBEX-JUL23
JSE-JUN23 11/06/2023 15/06/2023 JSE-SEP23
RTS-JUN23 11/06/2023 15/06/2023 RTS-SEP23
RUSS-JUN23 11/06/2023 16/06/2023 RUSS-SEP23
SPMIB-JUN23 11/06/2023 16/06/2023 SPMIB-SEP23
COCOA-JUL23 11/06/2023 16/06/2023 COCOA-SEP23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 29 Μαΐου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 28 Μαΐου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-MAY23 28/05/2023 30/05/2023 HANG-JUN23
HOIL-JUN23 28/05/2023 31/05/2023 HOIL-JUL23
RBOB-JUN23 28/05/2023 31/05/2023 RBOB-JUL23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 18 Μαΐου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 21 Μαΐου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COPP-MAY23 21/05/2023 26/05/2023 COPP-JUL23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 12 Μαΐου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 14 Μαΐου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-MAY23 14/05/2023 19/05/2023 AEX-JUN23
IBEX-MAY23 14/05/2023 19/05/2023 IBEX-JUN23
VIX-MAY23 14/05/2023 17/05/2023 VIX-JUN23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 05 Μαΐου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 07 Μαΐου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
CORN-MAY23 07/05/2023 12/05/2023 CORN-JUL23
RICE-MAY23 07/05/2023 12/05/2023 RICE-JUL23
SBEAN-MAY23 07/05/2023 12/05/2023 SBEAN-JUL23
WHEAT-MAY23 07/05/2023 12/05/2023 WHEAT-JUL23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 02 Μαΐου 2023

Προσεχείς διακοπές: Τραπεζική αργία του Ηνωμένου Βασιλείου 2023

Σύμβολο Παρασκευή 05 Μαΐου Δευτέρα 08 Μαΐου Τρίτη 09 Μαΐου
ALUMINUM Regular Closed Regular
COPPER Regular Closed Regular
LEAD Regular Closed Regular
NICKEL Regular Closed Regular
TIN Regular Closed Regular
ZINC Regular Closed Regular
FTSE Futures/Spot Regular Closed Regular
JSE Regular Closed Regular
SUG11 Regular 14:30-20:00 (late open) Regula
COFFEE Regular 14:30-20:30 (late open) Regula
COCOA Regular 14:30-20:30 (late open) Regula
Equities - London Regular Closed Regula

Ημερομηνία: 24 Απριλίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Εργατική Πρωτομαγιά και Πρόωρη Τραπεζική Αργία του Ηνωμένου Βασιλείου 2023

Σύμβολο Παρασκευή 28 Απριλίου Δευτέρα 01 Μαΐου Τρίτη 02 Μαΐου
ALUMINUM Regular Closed Regular
COPPER Regular Closed Regular
LEAD Regular Closed Regular
NICKEL Regular Closed Regular
TIN Regular Closed Regular
ZINC Regular Closed Regular
FTSE Futures/Spot Regular Closed Regular
EBUND Regular Closed Regular
AEX Regular Closed Regular
SPMIB Regular Closed Regular
IBEX Regular Closed Regular
HANG Regular Closed Regular
JSE Regular Closed Regular
Equities - Milano, Frankfurt, Madrid, London, Switzerland, Amsterdam, Brussels, Paris, Helsinki, Warsaw, Stockholm Regular Closed Regula
GER30 Regular Closed Regular

Ημερομηνία: 21 Απριλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 23 Απριλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-APR23 04/23/2023 04/27/2023 HANG-MAY23
HOIL-MAY23 04/23/2023 04/28/2023 HOIL-JUN23
LCATT-APR23 04/23/2023 04/28/2023 LCATT-JUN23
PLAT-APR23 04/23/2023 04/26/2023 PLAT-JUL23
RBOB-MAY23 04/23/2023 04/28/2023 RBOB-JUN23
SUG11-MAY23 04/23/2023 04/28/2023 SUG11-JUL23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 14 Απριλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 16 Απριλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-APR23 04/16/2023 04/21/2023 AEX-MAY23
IBEX-APR23 04/16/2023 04/21/2023 IBEX-MAY23
VIX-APR23 04/16/2023 04/19/2023 VIX-MAY23
COFFE-MAY23 04/16/2023 04/19/2023 COFFE-JUL23
COTT-MAY23 04/16/2023 04/21/2023 COTT-JUL23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 07 Απριλίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 09 Απριλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COCOA-MAY23 04/09/2023 04/14/2023 COCOA-JUL23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Μεγάλη Παρασκευή & Δευτέρα του Πάσχα 2023

Σύμβολο Πέμπτη 06 Απριλίου Παρασκευή 07 Απριλίου Δευτέρα 10 Απριλίου
HOIL Regular Closed Regular
RBOB Regular Closed Regular
PALLAD Regular Closed Regular
COPP Regular Closed Regular
PLAT Regular Closed Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular Closed Regular
RUSS Regular 01:00-16:15 (Early Close) Regular
USNDX Regular 12:00-18:15 (Late Open & Early Close) Regular
VIX Regular 01:00-16:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
COFFE Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
SUG11 Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
COTT2 Regular Closed Regular
CORN Regular Closed Regular
WHEAT Regular Closed Regular
SBEAN Regular Closed Regular
LCATT Regular Closed Regula
RICE Regular Closed Regular
FTSE100 Regular Closedr Regular
GER30 Regular Closed Regular
NQ100 Regular Closed Regular
SPX500 Regular Closed Regular
WS30 Regular Closed Regular
US_OIL Regular Closed Regular
XNGUSD Regular Closed Regular
UK_OIL Regular Closed Regular

Ημερομηνία: 24 Μαρτίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 26 Μαρτίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-MAR23 03/26/2023 03/30/2023 HANG-APR23
MSCIS-MAR23 03/26/2023 03/30/2023 MACIS-JUN23
COPP-MAR23 03/26/2023 03/29/2023 COP-MAY23
HOIL-APR23 03/26/2023 03/31/2023 HOIL-MAY23
PALLAD-MAR23 03/26/2023 03/29/2023 PALLAD-JUN23
RBOB-APR23 03/26/2023 03/31/2023 RBOB-MAY23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 12 Μαρτίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-MAR23 03/12/2023 03/17/2023 AEX-APR23
IBEX-MAR23 03/12/2023 03/17/2023 IBEX-APR23
JSE-MAR23 03/12/2023 03/16/2023 JSE-JUN23
RTS-MAR23 03/12/2023 03/16/2023 RTS-JUN23
RUSS-MAR23 03/12/2023 03/17/2023 RUSS-JUN23
SPMIB-MAR23 03/12/2023 03/17/2023 SPMIB-JUN23
USNDX-MAR23 03/12/2023 03/13/2023 USNDX-JUN23
VIX-MAR23 03/12/2023 03/22/2023 VIX-APR23
CORN-MAR23 03/12/2023 03/14/2023 CORN-MAY23
RICE-MAR23 03/12/2023 03/14/2023 RICE-MAY23
SBEAN-MAR23 03/12/2023 03/14/2023 SBEAN-MAY23
WHEAT-MAR23 03/12/2023 03/14/2023 WHEAT-MAY23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 24 Φεβρουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 26 Φεβρουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-FEB23 02/26/2023 02/27/2023 HANG-MAR23
HOIL-MAR23 02/26/2023 02/28/2023 HOIL-APR23
LCATT-FEB23 02/26/2023 02/28/2023 LCATT-APR23
RBOB-MAR23 02/26/2023 02/28/2023 RBOB-APR23
SUG-MAR23 02/26/2023 02/28/2023 SUG-MAY23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 13 Φεβρουαρίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Ημέρα του Προέδρου των ΗΠΑ 2023

Σύμβολο Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου Τρίτη 21 Φεβρουαρίου
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFE Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed Regular
CORN Regular Closed Regular
WHEAT Regular Closed Regular
SBEAN Regular Closed Regular
LCATT Regular Closed Regula
RICE Regular Closed Regular
FTSE100 Regular Regular Regular
GER30 Regular Regular Regular
NQ100 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
SPX500 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
WS30 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-21:15 (Early Close) Regular
XNGUSD Regular 01:00-21:15 (Early Close) Regular
UK_OIL Regular 01:00-21:15 (Early Close) Regular

Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 12 Φεβρουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-FEB23 02/12/2023 02/17/2023 AEX-MAR23
IBEX-FEB23 02/12/2023 02/17/2023 IBEX-MAR23
VIX-FEB23 02/12/2023 02/15/2023 VIX-MAR23
COFFE-MAR23 02/12/2023 02/16/2023 COFFE-MAY23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 27 Ιανουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 29 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-JAN23 01/29/2023 01/30/2023 HANG-FEB23
HOIL-FEB23 01/29/2023 01/31/2023 HOIL-MAR23
RBOB-FEB23 01/29/2023 01/31/2023 RBOB-MAR23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 20 Ιανουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Από τις 22 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
PLAT-JAN23 01/22/2023 01/27/2023 PLAT-APR23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 13 Ιανουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 15 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-JAN23 01/15/2023 01/20/2023 AEX-FEB23
IBEX-JAN23 01/15/2023 01/20/2023 IBEX-FEB23
VIX-JAN23 01/15/2023 01/18/2023 VIX-FEB23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 11 Ιανουαρίου 2023

Προσεχείς διακοπές: Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 2023

Σύμβολο Παρασκευή 13 Ιανουαρίου Δευτέρα 16 Ιανουαρίου Τρίτη 17 Ιανουαρίου
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFE Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed Regular
CORN Regular Closed Regular
WHEAT Regular Closed Regular
SBEAN Regular Closed Regular
LCATT Regular Closed Regula
RICE Regular Closed Regular
FTSE100 Regular Regula Regular
GER30 Regular Regula Regular
NQ100 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
SPX500 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
WS30 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-21:15 (Early Close) Regular
XNGUSD Regular 01:00-21:15 (Early Close) Regular
UK_OIL Regular Regular Regular

Ημερομηνία: 09 Ιανουαρίου 2023 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 08 Ιανουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
RICE-JAN23 01/08/2023 01/13/2023 RICE-MAR23
SBEAN-JAN23 01/08/2023 01/13/2022 SBEAN-MAR23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 22 Δεκεμβρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 25 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-DEC22 12/25/2022 12/29/2022 HANG-JAN23
MSCIS-DEC22 12/25/2022 12/29/2022 MSCIS-MAR23
NIFTY-DEC22 12/25/2022 12/29/2022 NIFTY-MAR23
COPP-DEC22 12/25/2022 12/28/2022 COPP-MAR23
LCATT-DEC22 12/25/2022 12/30/2022 LCATT-FEB23
PALLAD-DEC22 12/25/2022 12/28/2022 PALLAD-MAR23
HOIL-JAN23 12/25/2022 12/30/2022 HOIL-FEB23
RBOB-JAN23 12/25/2022 12/30/2022 RBOB-FEB23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2022

Προσεχείς διακοπές: Χριστούγεννα 2022

Σύμβολο Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου Τρίτη 27 Δεκεμβρίου
HOIL Regular Closed Regular
RBOB Regular Closed Regular
PALLAD Regular Closed Regular
COPP Regular Closed Regular
PLAT Regular Closed Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular Closed Regular
RUSS Regular Closed Regular
USNDX Regular Closed Regular
VIX Regular Closed Regular
COCOA Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
COFFE Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)r
SUG11 Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
COTT2 Regular Closed 14:30-20:30 (Late Open)
CORN Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
WHEAT Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
SBEAN Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
LCATT Regular Closed Regula
RICE Regular Closed 16:30-21:20 (Late Open)
FTSE100 03:00-14:50 (Early Close) Closed Closed
GER30 01:00-11:50 (Early Close) Closed 02:15-24:00 (Late Open)
NQ100 Regular Closed Regular
SPX500 Regular Closed Regular
WS30 Regular Closed Regular
US_OIL Regular Closed Regular
XNGUSD Regular Closed Regular
UK_OIL 03:00-21:30 (Early Close) Closed Regular

Ημερομηνία: 09 Δεκεμβρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 11 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
AEX-DEC22 12/11/2022 12/16/2022 AEX-JAN23
IBEX-DEC22 12/11/2022 12/16/2022 IBEX-JAN23
JSE-DEC22 12/11/2022 12/15/2022 JSE-MAR23
RUSS-DEC22 12/11/2022 12/16/2022 RUSS-MAR23
SPMIB-DEC22 12/11/2022 12/16/2022 SPMIB-MAR23
CORN-DEC22 12/11/2022 12/14/2022 CORN-MAR23
WHEAT-DEC22 12/11/2022 12/14/2022 WHEAT-MAR23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 02 Δεκεμβρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 04 Δεκεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
TOPIX-DEC22 12/04/2022 12/09/2022 TOPIX-MAR22
USNDX-DEC22 12/04/2022 12/12/2022 USNDX-MAR23
EBUND-DEC22 12/04/2022 12/08/2022 EBUND-MAR23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 20 Νοεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COTT2-DEC22 11/20/2022 11/22/2022 COTT2-MAR23

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Προσεχείς ΔιακοπέςΗμέρα των Ευχαριστιών 2022

Σύμβολο Τετάρτη 23 Νοεμβρίου Πέμπτη 24 Νοεμβρίου Παρασκευή 25 Νοεμβρίου
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) 01:00-20:45 (Early Close)
USNDX Regular Regular 01:00-20:45 (Early Close)
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFE Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed 15:00-20:30 (Late Open/Early Close)
CORN Regular Closed 16:30-20:05 (Late Open/Early Close)
WHEAT Regular Closed 16:30-20:05 (Late Open/Early Close)
SBEAN Regular Closed 16:30-20:05 (Late Open/Early Close)
LCATT Regular Closed 16:30-20:05 (Early Close)
RICE Regular Closed 16:30-20:05 (Late Open/Early Close)
FTSE100 Regular 01:00-23:00 (Early Close) 01:00-23:00 (Early Close)
GER30 Regular 01:00-23:00 (Early Close) 01:00-23:00 (Early Close)
NQ100 Regular 01:00-19:45 (Early Close) 01:00-20:00 (Early Close)
SPX500 Regular 01:00-19:45 (Early Close) 01:00-20:00 (Early Close)
WS30 Regular 01:00-19:45 (Early Close) 01:00-20:00 (Early Close)
US_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) 01:00-20:30 (Early Close)
XNGUSD Regular 01:00-20:15 (Early Close) 01:00-20:30 (Early Close)
UK_OIL Regular 01:00-20:15 (Early Close) 03:00-20:30 (Early Close)

Ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 25 Σεπτεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HOIL-OCT22 09/25/2022 09/30/2022 HOIL-NOV22
PALLAD-SEP22 09/25/2022 09/28/2022 PALLAD-DEC22
RBOB-OCT22 09/25/2022 09/30/2022 RBOB-NOV22
COPP-SEP22 09/25/2022 09/28/2022 COPP-DEC22
SUG11-OCT22 09/25/2022 09/30/2022 SUG11-MAR23
HANG-SEP22 09/25/2022 09/29/2022 HANG-OCT22
MSCIS-SEP22 09/25/2022 09/29/2022 MSCIS-DEC22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 09 Σεπτεμβρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 11 Σεπτεμβρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
CORN-SEP22 09/11/2022 09/14/2022 CORN-DEC22
WHEAT-SEP22 09/11/2022 09/14/2022 WHEAT-DEC22
IBEX-SEP22 09/11/2022 09/16/2022 IBEX-OCT22
JSE-SEP22 09/11/2022 09/16/2022 JSE-DEC22
RUSS-SEP22 09/11/2022 09/16/2022 RUSS-DEC22
SPMIB-SEP22 09/11/2022 09/16/2022 SPMIB-DEC22
VIX-SEP22 09/11/2022 09/14/2022 VIX-OCT22
RICE-SEP22 09/11/2022 09/14/2022 RICE-NOV22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 12 Αυγούστου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 14 Αυγούστου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COFFEE-SEP22 08/14/2022 08/22/2022 COFFEE-DEC22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 22 Ιουλίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 24 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-JUL22 07/24/2022 07/28/2022 HANG-AUG22
COPP-JUL22 07/24/2022 07/27/2022 COPP-SEP22
HOIL-AUG22 07/24/2022 07/29/2022 HOIL-SEP22
PLAT-JUL22 07/24/2022 07/27/2022 PLAT-OCT22
RBOB-AUG22 07/24/2022 07/29/2022 RBOB-SEP22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 15 Ιουλίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 17 Ιουλίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
VIX-JUL22 07/17/2022 07/20/2022 VIX-AUG22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 04 Ιουλίου 2022

Σημείωση: Η Google ανακοίνωσε το σχέδιο για διάσπαση μετοχών 20 προς 1.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή που κατέχει ένας επενδυτής θα μετατραπεί σε είκοσι μετοχές. Ταυτόχρονα, η τιμή της μετοχής της Google θα διαιρεθεί με το 20, από περίπου 2400 $ σε περίπου 120 $ όταν συμβεί το split (οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση την τιμή κλεισίματος την Παρασκευή 15 Ιουλίου).

Η προσαρμοσμένη τιμολόγηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου. Λόγω του διαχωρισμού, το τρέχον σύμβολο GOOGLE θα σταματήσει πριν από το split, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον σε προσφορά και δεν θα ανταλλάσσεται μετά το split , και αντ’ αυτού ένα νέο σύμβολο: GOOGLE. θα προστεθεί στις 18 Ιουλίου και θα έχει την τιμή που αντιστοιχεί στο split.

Όλες οι ανοιχτές θέσεις θα μεταφερθούν στο νέο σύμβολο με την κατάλληλη τιμή και όγκο

Προσεχείς Διακοπές: Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ – 04 Ιουλίου 2022

Σύμβολο Παρασκευή, 01 Ιουλίου Δευτέρα, 04 Ιουλίου Τρίτη, 05 Ιουλίου
UK_OIL Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-21:15 (Early Close) Regular
NGAS Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
HOIL Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
S&P Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
NSDQ Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
DOW Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFE Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regular
CORN Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
WHEAT Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
LCATT Regular Closed 16:30-21:05 (Late Open)
RICE Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
SBEAN Regular Closed 16:30-21:15 (Late Open)
Equities US Regular Closed Regular

Ημερομηνία: 24 Ιουνίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 26 Ιουνίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
SUG11-JUL22 6/26/2022 6/30/2022 SUG11-AUG22
HANG-JUN22 6/26/2022 6/29/2022 HANG-JUL22
MSCIS-JUN22 6/26/2022 6/29/2022 MSCIS-SEP22
HOIL-JUL22 6/26/2022 6/30/2022 HOIL-AUG22
LCATT-JUN22 6/26/2022 6/29/2022 LCATT-JUL22
PALLAD-JUN22 6/26/2022 6/28/2022 PALLAD-SEP22
RBOB-JUL22 6/26/2022 6/30/2022 RBOB-AUG22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Οι συναλλαγές σε σύμβολα που είχαν πρόσφατα ανασταλεί είναι πλέον ενεργοποιημένες. Ωστόσο, σημειώστε ότι τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν και το κόστος (Swaps) θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά ανάλογα με τις υποκείμενες συνθήκες της αγοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τις συναλλαγές και/ή να αναγκάσουμε το κλείσιμο με ελάχιστη ή καθόλου ειδοποίηση, εάν οι συνθήκες ρευστότητας επιδεινωθούν ξανά.

Προσεχείς Διακοπές: US Juneteenth – 20 Ιουνίου 2022

Σύμβολο Παρασκευή, 17 Ιουνίου Δευτέρα, 20 Ιουνίου Τρίτη, 21 Ιουνίου
UK_OIL Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
US_OIL Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
NGAS Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
HOIL Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
RBOB Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
PALLAD Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
COPP Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
PLAT Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-20:30 (Early Close) Regular
S&P Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NSDQ Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
DOW Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
RUSS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX Regular Regular Regular
VIX Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA Regular Closed Regular
COFFE Regular Closed Regular
COTT2 Regular Closed Regular
SUG11 Regular Closed Regular
CORN Regular Closed Regular
WHEAT Regular Closed Regular
LCATT Regular Closed Regular
RICE Regular Closed Regular
SBEAN Regular Closed Regular
Equities US Regular Closed Regular

Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 12 Ιουνίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
IBEX-JUN22 6/12/2022 6/17/2022 IBEX-JUL22
JSE-JUN22 6/12/2022 6/17/2022 JSE-SEP22
RUSS-JUN22 6/12/2022 6/17/2022 RUSS-SEP22
SPMIB-JUN22 6/12/2022 6/17/2022 SPMIB-SEP22
VIX-JUN22 6/12/2022 6/15/2022 VIX-JUL22
COCOA-JUL22 6/12/2022 6/16/2022 COCOA-SEP22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 01 Ιουνίου 2022

Σημείωση: Η Amazon ανακοίνωσε το σχέδιο για διάσπαση μετοχών 20 προς 1.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή που κατέχει ένας επενδυτής θα μετατραπεί σε είκοσι μετοχές. Ταυτόχρονα, η τιμή της μετοχής της Amazon θα διαιρεθεί με το 20, από περίπου 2300 $ σε περίπου 115 $ όταν συμβεί το split (οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν με βάση την τιμή κλεισίματος την Παρασκευή 3 Ιουνίου).

Η προσαρμοσμένη τιμολόγηση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου. Λόγω του διαχωρισμού, το τρέχον σύμβολο AMAZON θα σταματήσει πριν από το split, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον σε προσφορά και δεν θα ανταλλάσσεται μετά το split , και αντ’ αυτού ένα νέο σύμβολο: AMAZON. θα προστεθεί στις 6 Ιουνίου και θα έχει την τιμή που αντιστοιχεί στο split.

Όλες οι ανοιχτές θέσεις θα μεταφερθούν στο νέο σύμβολο με την κατάλληλη τιμή και όγκο

Ημερομηνία: 24 Μάρτιος 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 27 Μάρτιος στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COPP-MAR22 3/27/2022 3/29/2022 COPP-MAY22
HANG-MAR22 3/27/2022 3/30/2022 HANG-APR22
MSCIS-MAR22 3/27/2022 3/30/2022 MSCIS-JUN22
HOIL-APR22 3/27/2022 3/31/2022 HOIL-MAY22
PALLAD-MAR22 3/27/2022 3/29/2022 PALLAD-JUN22
RBOB-APR22 3/27/2022 3/31/2022 RBOB-MAY22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 11 Μάρτιος 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 13 Μάρτιος στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COFFEE-MAR22 3/13/2022 3/18/2022 COFFEE-MAY22
HOIL-MAR22 3/13/2022 3/18/2022 IBEX-APR22
LCATT-FEB22 3/13/2022 3/18/2022 JSE-JUN22
RBOB-MAR22 3/13/2022 3/18/2022 RUSS-JUN22
SUG11-MAR22 3/13/2022 3/18/2022 SPMIB-JUN22
SUG11-MAR22 3/13/2022 3/16/2022 VIX-APR22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 4 Μάρτιος 2022 

Λάβετε υπόψη ότι λόγω της επιδείνωσης της ρευστότητας και των απροσδόκητων αναταράξεων που προκαλούνται από τα τρέχοντα γεγονότα στην Ουκρανία, έχουν ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα από σήμερα, Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022: 

  1. Αναγκαστικό κλείσιμο υφιστάμενων θέσεων και αναστολή συναλλαγών για τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα: 

WHEATMAR22x 

  1. *Αναστολή συναλλαγών για τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα: 

CORN-MAR22x

ZINC

ALUMINUM

*Οι πελάτες είναι ελεύθεροι να ζητήσουν το κλείσιμο τυχόν ανοικτών θέσεων στα ανεσταλμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προβούμε σε κλείσιμο όλων των θέσεων με ελάχιστη ή χωρίς προειδοποίηση, εάν οι συνθήκες ρευστότητας συνεχίσουν να επιδεινώνονται περαιτέρω. 

Για πελάτες με υπάρχουσες θέσεις σε πρώτες ύλες, λάβετε υπόψη ότι τα spreads ενδέχεται να διευρυνθούν και το κόστος των Swaps θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά.

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 6 Μάρτιος στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
CORN-MAR22 06/03/2022 14/03/2022 CORN-MAY22
WHEAT-MAR22 06/03/2022 04/03/2022 WHEAT-MAY22
TOPIX-MAR22 06/03/2022 11/03/20220 TOPIX-JUN22
USNDX-MAR22 06/03/2022 14/03/2022 USNDX-JUN22
EBUND-MAR22 06/03/2022 08/03/2022 EBUND-JUN22
RICE-MAR22 06/03/2022 14/03/2022 RICE-MAY22
SBEAN-MAR22 06/03/2022 14/03/2022 SBEAN-MAY22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 21:00 GMT+2.

Ημερομηνία: 24 Φεβρουαρίου 2022 

Σημείωση:

 Λόγω της ακραίας αστάθειας της αγοράς και των απότομων διακυμάνσεων των τιμών που βιώνουμε στο Ρωσικό Ρούβλι, οι απαιτήσεις περιθωρίου σε όλα τα ζεύγη RUB FX έχουν αλλάξει ως εξής: 

RUB Μόχλευση προηγούμενο τρέχον
Λογαριασμοί λιανικής 1:20 1:10
Επαγγελματικοί λογαριασμοί 1:200 1:20

*Λάβετε υπόψη ότι εάν έχετε ανοιχτές θέσεις σε ρούβλι, αυτή η αύξηση του περιθωρίου έχει επηρεάσει τις ανοικτές θέσεις σας και μπορεί να χρειαστεί να καταθέσετε επιπλέον χρήματα στον λογαριασμό σας για να αποτρέψετε το αυτόματο κλείσιμο των θέσεων σας λόγω ανεπαρκούς περιθωρίου.

UPCOMING HOLIDAY SCHEDULEUS President’s Day 21 FEB 2022

Instrument Friday, Feb 18 Monday, Feb 21 Tuesday, Feb 22
NAS100 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
S&P500/US500 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
US30 Regular 01:00-19:45 (Early Close) Regular
CL (future contract) ; CrudeOil (continuous) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
NGAS (future contract) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
HOIL (future contract) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
RBOB (future contract) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PALLAD (future contract) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
COPP (future contract) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
PLAT (future contract) Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
XAUUSD/XAGUSD/XAUEUR Regular 01:00-21:30 (Early Close) Regular
SP (future contract); S&P500 (continuous) Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NSDQ (future contract); NSDQ100 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
DOW (future contract); DowJones Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NK (future contract) Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
RUSS (future contract) Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USNDX (future contract) Regular Regular Regular
VIX (future contract) Regular 01:00-18:30 (Early Close) Regular
COCOA (future contract) Regular Closed Regular
COFFE (future contract); COFFEE (continuous) Regular Closed Regular
COTT2 (future contract) Regular Closed Regular
SUG11 (future contract); SUGAR11 (continuous) Regular Closed Regular
CORN (future contract); CORN (continuous) Regular Closed Regular
WHEAT (future contract); WHEAT Regular 28/02/2022 Regular
LCATT (future contract) Regular 28/02/2022 Regular
RICE (future contract) Regular Closed Regular
SBEAN (future contract) Regular Closed Regular
Equities US Regular Closed Regular

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 18 Φεβρουαρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 20 Φεβρουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
HANG-FEB22 20/02/2022 25/02/2022 HANG-MAR22
HOIL-MAR22 20/02/2022 28/02/2022 HOIL-APR22
LCATT-FEB22 20/02/2022 25/02/2022 LCATT-APR22
RBOB-MAR22 20/02/2022 28/02/2022 RBOB-APR22
SUG11-MAR22 20/02/2022 28/02/2022 SUG11-MAY22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 13 Φεβρουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
IBEX-FEB22 13/02/2022 18/02/2022 IBEX-MAR22
VIX-FEB22 13/02/2022 16/02/2022 VIX-MAR22
COTT2-MAR22 13/02/2022 18/02/2022 COTT2-APR22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

Από τις 6 Φεβρουαρίου στις 23:59 GMT+2, τα ακόλουθα συμβόλαια που λήγουν θα είναι διαθέσιμα μόνο για θέσεις κλεισίματος μέχρι την ημερομηνία λήξης και τα νέα συμβόλαια θα είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε τακτική βάση.

Συμβόλαια που λήγουν Ημερομηνία κλεισίματος Ημερομηνία λήξης Νέα συμβόλαια
COCOA-MAR22 06/02/2022 11/02/2022 COCOA-MAY22

* Τυχόν θέσεις που παραμένουν ανοιχτές στα συμβόλαια που λήγουν θα ρευστοποιηθούν στην αγοραία τιμή κατά την ημερομηνία λήξης μετά τις 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 21 Ιανουαρίου 2022 

Σας ενημερώνουμε ότι

 

As of 23 of January at 23:59 GMT+2, the following expiring contracts will only be available for closing positions until expiration date and the new contracts will be available for trading on a regular basis.

Expiring Contracts Closing Date Expiration Date New Contract
HANG-JAN22 23/01/2022 28/01/2022 HANG-FEB22
HOIL-FEB22 23/01/2022 31/01/2022 HOIL-MAR22
RBOB-FEB22 23/01/2022 31/01/2022 RBOB-MAR22
PLAT-JAN22 23/01/2022 27/01/2022 PLAT-APR22

* Any positions still open on the expiring contracts will be liquidated at market price on the expiration date after 23:00 GMT+3.

Ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι:

Λόγω της ακραίας αστάθειας της αγοράς και των απότομων διακυμάνσεων των τιμών που βιώνουμε στην τουρκική λίρα, οι απαιτήσεις περιθωρίου σε όλα τα ζεύγη TRY FX έχουν αλλάξει ως εξής:
TRY Μόχλευση Προηγούμενη Τρέχουσα
Λογαριασμοί Λιανικής 1:20 1:10
Επαγγελματικοί Λογαριασμοί 1:200 1:20

* Λάβετε υπόψη ότι αυτή η αύξηση του περιθωρίου έχει επηρεάσει τυχόν ανοιχτές θέσεις που έχετε και μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε επιπλέον χρήματα στον λογαριασμό σας για να αποφύγετε το αυτόματο κλείσιμο των θέσεων σας λόγω ανεπαρκούς περιθωρίου.

Date: 29 May 2020

Please be advised that:

As of 31st of May at 23:59 GMT+3, the following expiring contracts will only be available for closing positions until expiration date and the new contracts will be available for trading on a regular basis.

Expiring Contracts Closing Date Expiration Date New Contract
EBUND--JUN20 31/05/2020 8/6/2020 EBUND--SEP20

* Any positions still open on the expiring contracts will be liquidated at market price on the expiration date after 23:00 GMT+3.

Date: 28 May 2020

Please be informed that the following assets are now available

Symbol Description
ALUMINUM Aluminum 1 ton
COPPER Copper 1 ton
LEAD Lead 1 ton
NICKEL Nickel 1 ton
TIN Tin 1 ton
ZINC Zinc 1 ton
XTIUSD Oil Spot WTI
COCOA Cocoa
HOIL Heating Oil
LCATT Live Cattle
PALLAD Palladium
PLAT Platinum
RBOB R.B.O.B Gasoline
RICE Rough Rice
SBEAN Soy Beans
COTT2 US Cotton
 

Date: 24 February 2021

Please be advised that:

Due to the extreme market volatility and sharp price movements we are experiencing in Russian Ruble, the margin requirements on all RUB FX pairs have been changed as follows:

TRY Leverage Previous Current
Retail 1:20 1:10
Professional 1:200 1:20

Please be aware that this increase in margin has affected any open positions you have and you may need to place additional funds on your account to avoid your positions being auto closed due to insufficient margin.

IMPORTANT NOTICE

This page/website is not directed to EU clients and falls outside the European regulatory framework and is not in scope of(among others) the Markets in Financial Instruments Directive(MiFiD) II.

By continuing you acknowledge to view content provided by Sanus Financial Services which is authorised and regulated by the Financial Securities Conduct Authority (FSCA), South Africa and that the decision was made independently and at your own exclusive initiative and that no solicitation or recommendation has been made by Sanus Financial Services or any other entity within the group.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to browse on this website, you accept the use of cookies for the above purposes.